منوی دسته بندی

خیانت/تعهد

رابطه جنسی در مقابل صمیمیت رابطه جنسی : بهترین تعریفی که از رابطه جنسی می توان ارائه کرد ، تماس جسمی و شهوانی پیش رونده است که نهایتا ارگاسم را شامل می شود . رابطه جنسی مستلزم صمیمیت نیست . صمیمیت واژه ای است که بر میزان رابطه عاطفی دلالت دارد . در رابطه صمیمی افراد ، افکار ، ابراز احساسات خصوصی خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند که برای یکدیگر رفاه به همراه دارد . صمیمیت شامل احساس دوست داشتن و نزدیکی به یکدیگر است درحالی که رابطه جنسی به عشق یا رابطه عاطفی و وابستگی ، بستگی ندارد . رابطه بین این دو واژه در این حقیقت نهفته است ،وقتی رابطه جنسی و صمیمیت با یکدیگر اتفاق می افتد ، احتمال رابطه عاشقانه بیش تری وجود دارد و معمولا دو طرف از تقویت و برقراری رابطه لذت می برند . عشق بازی در روابط صمیمی عمل جنسی است که زوج احساس شهوانی و تعهد به همدیگر را ابراز می کنند . برای اطمینان افراد می توانند رابطه صمیمی را شکل دهند که رابطه جنسی را در بر نگیرد و نیز رابطه جنسی می تواند اغلب در غیاب رابطه صمیمی اتفاق بیافتد .

منبع : پیمان شکنی : مداخلات درمانی برای بحران های زناشویی #پاول_ر_پلوسو

هر فردی در جایگاه همسر و در زندگی مشترک احتمال اقدام به بی وفایی و خیانت از سوی همسر / پارتنر برایش وجود دارد. عمده ترین نکاتي که در ارتباط با مصونیت محدود ويا به عبارتی در معرض اقدام به بی وفایی و خیانت به همسر نمودن و یاقرار گرفتن می توان عنوان نمود، به قرار زیر است :

1_ هر فردی بطور معمول خود را استثنایی در مقایسه با سایرین محسوب می نماید.

2_ آسیب پذیری بیشتر آقایان در مقایسه با خانم ها از نظر اقدام به بی وفایی

3_بی اعتقادی به اخلاق و معنویت و احتمال بيش تر ابتلا به بی وفایی

4_ زوج های مشکل دار و ناموفق بیشتر در معرض چنین آسیبی قرار دارند.

5_ حتی در بهترین شرایط و موقعیت ها نیز احتمال وقوع چنین امری وجود دارد.

6_ بی وفایی و خیانت به همسر /پارتنر در هر سن و دوره ای از عمر و زندگی مشترک می تواند روی دهد.

7_ احتمال ابتلا و اقدام به بی وفایی و خیانت ونوعی آمادگی برای پیشگیری.

منبع:رویارویی با بی وفایی و پیمان شکنی همسر تالیف؛ سعید کاوه کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاور خانواده