منوی دسته بندی

افسردگی

افسردگی : علائم؛خلق پایین،عدم علاقه تام و بی انگیزگی، عدم لذت، بیداری مکرر، نداشتن خواب شبانه، صبح زود بیدار شدن و به خواب نرفتن، افزایش یا کاهش اشتها، افزایش یا کاهش وزن، افکار خودسرزنشی، احساس گناه افراطی در مورد موضوعاتی که ربطی به فرد ندارد، افکار خودکشی و ممکن است تا سطح پنل پیش برود، انرژی روانی و حرکتی فرد بطور کلی پایین است. فرد از یک خستگی مداوم رنج می برد. مطابق با dsm5 فرد باید حداقل 2 هفته 5 تا از این علائم را بطور مداوم داشته باشه و حتما یکی از این علائم عدم لذت و خلق پایین است. تحقیقات نشان داده که در واقع بیماران افسرده شاید واکنش های غمگینانه نسبت به وقایع تروماتیک مانند بقیه افراد عادی باشه، و همان مقدار که احساس غم و غصه ای که دارند یکسان باشد، پژوهشگران طی آزمایشی فیلم هایی پخش کردند با محتوای درام، و پی بردند سطح هیجانات منفی افراد افسرده مانند افراد عادی است، اما وقتی فیلم هایی با محتوای مثبت و طنز پخش کردند که شادی و خنده داشت، فهمیدند افراد افسرده توان لذت بردن ندارند. و عدم علاقه تام و عدم لذت بردن در این افراد برجسته است. اگر بپردازیم به بحث نوروسایکولوژی، یکی از مسیر دوپامین انرژیک، محور پاداش و لذت مغز، بنظر می رسد این محور پاداش و لذت مغز با کاهش سطح دو پامین انرژیک یا اختلالی در این محور وجود دارد و تداخلی در محور سیناپس ها ایجاد می شود که باعث شده یک بیمار افسرده نتواند آن هیجان مثبت یا لذت را که یک فرد عادی در دیدن فیلم طنز ،کسب کند را، داشته باشد.