منوی دسته بندی

زوج درمانی

زوج درمانی :مربوط به درمان اختلاف های زناشویی،تعارض ها و کشمکش های موجود در روابط  زن وشوهر را نتیجه ی مهارتهای نابسندهی مراجعان  دربرقراری ارتباط ویا ناشی از ناتوانی  آنان  در حل موثر مشکلات تلقی  می کنند رویکرد های ارتباطی ،اغلب با سه فرض اساسی  به بررسی ازدواج و روابط زناشویی می پردازند:

اول:تعارض های زناشویی غیر قابل اجتنابند،هدف درمان های  ارتباطی  حذف کامل این تعارض ها نیست  بلکه تلاش می کنند تا به آنها جهت دهند و آنها را در مسیر هایی سازنده به کار اندازند.

دوم: رتباط در  دو سطح کلامی  وغیر کلامی روی می دهد ویکی از دلایل اصلی بروز اختلاف های زناشویی،نا هماهنگی پیامهایی  است که بطور همزمان توسط این دو سطح منتقل می شوند .ناهماهنگی پیام های کلامی  و غیر کلامی هنگامی  هنگامی افزایش می یابد که افراد  قادر نیستند  پیام خود را به شکلی مستقیم وآزاد ابراز کنند.

سوم: همسران در شیوه های برقراری ارتباط با یک دیگر تفاوت دارند. البته، چنین اختلاف هایی قابل پیش بینی است  و انتظار وقوع  آنها وجود دارد،اما اگر شیوه های برقراری  ارتباط هر کدام  از افراد شناسایی  نگردد و معتبر تلقی نشود تعارض و کشمکش ظاهر خواهد شد.

محبت يك طرفه طولاني مدت در زندگي زناشويي زمانی که فردی در رابطه ای از روی عادت خواسته ها و انتظارات کسی را برآورده می سازد، ولی طرف مقابل نسبت به خواسته ها و انتظارات  او بی اعتناست، این فرد مدام در رابطه احساس ناکامی می کند و این خود باعث افزایش خشم بیشتر در فرد می گردد. محبت و توجه یک طرفه در اغلب اوقات کارساز نیست و  نه تنها که رابطه را بهتر نمی کند بلکه رابطه پر از تجارب هیجانی منفی می گردد. در آزمایشی زوج هایی که هردو از روی عادت به خواسته های یکدیگر بی اعتنا بودند، بیشتر از زوج هایی که تنها یک طرف (معمولا زن)، مدام به خواسته ها توجه می کرد ولی پاسخ نمی دید، احساس خوشبختی می کردند.

کتاب درمان و به سازی رابطه ها نوشته جان گاتمن